Financiën

Doelstelling

Zo hoogst mogelijke opbrengst genereren voor Fight cancer ter bestrijding van kanker.
De opbrengst van Swim to Fight Cancer Apeldoorn 2018 wordt volledig gedoneerd aan de Stichting Fight cancer.
Hier kun u het beleidsplan van de Stichting Swim to Fight Cancer Apeldoorn lezen.

Transparantie

Het bestuur van Stichting Swim to Fight Cancer Apeldoorn heeft als belangrijk uitgangspunt dat we zuiver en integer zijn ten aanzien van onze deelnemers, donateurs, sponsoren en overige betrokkenen.

We bieden jou transparantie over de geldstromen die binnenkomen bij Swim to Fight Cancer Apeldoorn.

Swim to Fight Cancer Apeldoorn kent drie geldstromen:

  1. Donatiegelden worden gedoneerd aan Stichting Fight cancer.
  2. Inschrijfgelden van deelnemers worden gebruikt voor de organisatie van dit event en het opstarten van de volgende editie.
  3. Sponsorgelden uit de zakelijke markt worden gebruikt voor de organisatie van dit event en het opstarten van de volgende editie.

Na afloop van het evenement maken wij het totale bedrag dat gedoneerd wordt aan Stichting Fight cancer bekend.

ANBI

 

Stichting Swim to Fight Cancer Apeldoorn is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de donaties aan Stichting Swim to Fight Cancer en donaties door Stichting Swim to Fight Cancer vrijgesteld zijn van schenkbelasting. De donaties komen via Stichting Swim to Fight Cancer, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan Stichting Fight cancer.
Donateurs kunnen gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan Stichting Swim to Fight Cancer. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.

Het RSIN van Stichting Swim to Fight Cancer Apeldoorn is 856037370.

De functies van het bestuur en het projectteam van de Stichting Swim to Fight Cancer Apeldoorn zijn onbezoldigde functies. 

Cijfers

De jaarrekening 2017 van Swim to Fight Cancer 055 is hier te downloaden. Als je hier vragen over hebt neem dan contact op met het projectbureau.