De organisatie

Swim to Fight Cancer Apeldoorn 2018 wordt georganiseerd door vele vrijwilligers samen met het bestuur. Zij worden ondersteund door Accres Apeldoorn B.V.

 

Simone Mouw - Projectbureau  

Bijna iedereen is al wel, op wat voor een manier dan ook, in aanraking gekomen met deze vreselijke ziekte. In mijn eigen omgeving heb ik helaas al te veel lieve familieleden en vrienden verloren aan kanker. Met dit geweldige evenement hoop ik mijn steentje bij te dragen voor een toekomst waarin kanker niet meer dodelijk is.

Esmeralda Petrus - Projectbureau

Ooit heb ik eens geroepen dat ik voor een stichting met een goed doel wilde "werken". Iets doen om een bijdrage te leveren om de wereld mooier te maken. Met Swim to Fight Cancer Apeldoorn kreeg ik die kans. Samen met een heel fijn team een event organiseren voor een goed doel, waar ik volledig achter sta: een toekomst waarin kanker niet meer een dodelijke ziekte is. 

Corrie en Gerrit Konijnenberg - Financiële administratie

Van heel dichtbij hebben wij meegemaakt wat er gebeurd als je de diagnose kanker krijgt. Het zet je leven totaal op zijn kop. Wij hopen als vrijwilliger een klein steentje bij te dragen in de strijd tegen deze afschuwelijke ziekte.  Iedereen gunnen wij een gezonde, kankervrije, toekomst.

Wij hopen dat de Stichting een mooi bedrag binnenhaalt voor Fight cancer!

 

Ruud van Wuijckhuise - Evenemententerrein

In 2016 werd mij gevraagd of ik mee wilde helpen om de Swim in Apeldoorn van de grond te krijgen. Ik heb meteen ja gezegd. Het doel en het evenement spraken me aan. Eenmaal in het team zag ik enthousiasme en een enorme wil om het voor elkaar te krijgen. We hebben het voor elkaar gekregen. Ik heb gezien hoe bereidwillig onze sponsors middelen en mensen ter beschikking hebben gesteld. Hoe mensen met persoonlijke verhalen ons gesteund hebben. De Swim groeit, niet alleen in Apeldoorn, maar ook in andere steden in Nederland. Ik ben er trots op hieraan mee te mogen werken.

Tom Spijker - In en op het water

Waarom ik mee vecht? Er zijn teveel mensen die te maken hebben met deze vreselijke ziekte. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat er onderzoek wordt gedaan naar de bestrijding van deze ziekte. Met mijn inzet hoop ik een steentje bij te kunnen dragen om deze ziekte in de toekomst voorgoed te kunnen stoppen. 

 

Ton van Laarhoven - Horeca

Er is geen argument te bedenken waarom je je niet inzet voor een goed doel.
Het ondersteunen van welk goed doel dan ook, verrijkt je eigen leven en geeft hoop voor vele mensen op een betere toekomst.
Stel je eens voor een wereld zonder deze ziekte. Dat deed me denken aan John Lennons “Imagine”.  Stel je eens voor: een wereld zonder kanker. Laten we het niet bij dromen houden. Laten we het gevecht aangaan.

 

Imagine

Imagine there’s no cancer.

There is a solution to the disease.

No more hell for many families.

Above us only the blue sky.

Imagine all the people.

Have a new chance for the future.

 

You may say I’m dreamer.

But I’m not the only one.

We swim to the end.

We fight for charity.

 

Imagine there is no research.

I wonder how it should be done.

No solution or medication.

No hope or trust.

I hope everyone will support us.

And the water will bring us together.

 

You may say I’m dreamer.

But I’m not the only one.

I hope someday you’ll join us.

And the world will be without cancer.

Stel je Voor

Stel je voor er is geen kanker
Er is een oplossing voor deze ziekte.

Geen hel meer voor vele families

Boven ons alleen de blauwe lucht

Stel je voor dat alle mensen

Hebben een nieuwe kans voor de toekomst

 

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben

Maar ik ben niet de enige.

We zwemmen naar het eind.

We vechten voor het goede doel.

 

Stel je eens voor er is geen onderzoek.

Ik vraag me af hoe het dan verder moet.

Geen oplossing of medicijnen.

Geen hoop of vertrouwen.

Ik hoop dat iedereen ons zal steunen.

En het water zal van ons samen brengen.

 

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige.

Ik hoop dat je op een dag bij ons komt.
En de wereld zal dan zonder kanker zijn.

 

 

Wim Moerkerken - Veiligheidscoördinator

Ik zet mij graag in voor Swim to Fight Cancer, omdat ik het een goed initiatief vind. Het inzetten van sport om geld in te zamelen voor onderzoek en preventie van kanker, vind ik erg mooi. Sport spreekt mensen, waaronder mijzelf, aan, waardoor het doel makkelijker bereikt wordt. Op deze manier lever ik graag mijn bijdrage om kanker de wereld uit te helpen.